CHP’li Şahbaz: İktidarımızda ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunacağımızın sözünü veriyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Partimizin iktidarında, kamusal bir hizmet olarak tüm vatandaşlarımızın hakkı olan ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunacağımızın, hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin sorunlarını meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda çözeceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

CHP’li Şahbaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Şahbaz, Tıp Bayramı’nın hekimlerin onurunu ve mücadelesini simgeleyen, 105 yıldır kutlanan özel bir gün olduğunu belirterek, bu bayramın artık kutlama değil, sağlık emekçilerimizin, özlük hakları için sorunlara dikkat çekme ve çözüm arama günü olduğunu söyledi.

” Sağlıkta ticarileşme ve özelleştirmelerin önü açılmıştır”

“Halkımızın sağlık hakkını görmezden gelerek sağlığı hızla ticarileştiren tüccar devlet anlayışı ile karşı karşıyayız.” diyen Şahbaz, “Neoliberal sağlık politikaları ile ‘Sağlıkta dönüşüm’ adı altında koruyucu sağlık hizmetleri yok sayılarak sağlıkta ticarileşme ve özelleştirmelerin önü açılmıştır. Aile hekimliği sistemi ile koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimlerine emanet edilerek piyasa koşullarına terk edilmiştir. ‘Kamu-özel iş birliği’ adı altında kamu kaynaklarından dev bütçelerle yapım ve işletme garantisi verilerek şirketlere yaptırılan hasta garantili şehir hastaneleri ile tedavi hizmetlerinin özelleştirilmesi söz konusudur. Sayın Sağlık Bakanı, görevinin halkın sağlığını korumak olduğunu unutmuş, hastalanarak tedavi hizmeti için başvurmuş vatandaşlarımızın oranının yüksekliği ile övünmektedir. Vatandaşlarımız 5 dakikalık muayene için aylarca randevu beklerken sağlığını kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.

“Acilde poliklinik hizmeti verilmemeli”

Sağlık sistemindeki aksaklıklar, kışkırtılmış sağlık talebi ve hekimlerin itibarsızlaştırılmasının, sağlık emekçilerini hedef haline getirdiğini kaydeden Şahbaz, “Sağlıkta şiddet olağanlaşmış, toplumdaki şiddet dalgası arttıkça ölümlerle birlikte dayanılmaz boyutlara yükselmiştir. Sağlıkta şiddet, 5 dakikada bir hasta muayene etme zorunluluğu, yoğun hasta yükü, malpraktis davaları, güvencesiz çalışma, yetersiz kadrolarla artan iş yükü ve nöbetler, iş yerlerinde karşılaşılan mobbing, hekimleri ve sağlık emekçilerimizi canından bezdirmektedir. Sağlıkta şiddetle etkin mücadele, hekimlerin ve sağlık emekçilerimizin özlük hakları için Meclis’te yaptığımız itirazlar, kanun teklifleri ve araştırma önergeleri reddedilerek sorunların çözümü için yasal düzenlemelerin önü kapatılmaktadır.

Muhalefeti ve meslek örgütlerini yok sayan iktidar; çözümün değil, sorunun bir parçası olamaya devam etmektedir. Sağlıkta şiddete etkin çözüm yasası ve güvenli çalışma ortamları isteyen sağlık emekçilerimiz sonuna kadar haklıdır. Meslek ve emek örgütlerinin talepleri doğrultusunda çalışma koşulları ve özlük hakları düzenlenmeli ve çalışma ortamları güvenli hale getirilmelidir. Muayene süreleri bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerin işleyişi gözden geçirilerek acilde poliklinik hizmeti verilmemelidir” diye konuştu.

“1. basamak sağlık hizmeti güçlendirilmeli”

Şahbaz, tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi kontenjanlarının, azaltılması ve atamaların liyakate dayalı yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmeti güçlendirilmeli, kamusal olarak bölge tabanlı sunulmalı, bu alanda hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz kadrolu ve iş güvenceli olarak çalışmalıdır. CHP olarak sağlığı bir ticari meta değil evrensel bir hak olarak tanımlıyor ve sağlık hizmetinin devletin en önemli görevlerinden birisi olduğunu hatırlatıyoruz. Partimizin iktidarında kamusal bir hizmet olarak, tüm vatandaşlarımızın hakkı olan ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunacağımızın, hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin sorunlarını meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Hekimlik ve sağlık hizmetinin sıradan bir meslek değil, eğitim hayatı ile başlayan ve ömür boyu süren bir fedakarlık ve adanmışlık olduğu bilinciyle hekimlerimize ve sağlık emekçilerimize teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.” (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x